Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:6 Apv (winkel- en bedrijfsuitstallingen)

Geldend van 15-07-2010 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Veldhoven
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:6 Apv (winkel- en bedrijfsuitstallingen)
Citeertitel Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:6 Apv (winkel- en bedrijfsuitstallingen
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2017-17752 exb-2017-17753 exb-2017-17754 exb-2017-17755 exb-2017-17756

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening, art. 2:6

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-07-2010 Nieuwe regeling

06-07-2010

De Ahrenberger, 14-07-2010

Onbekend