Beleidsregel nadeelcompensatie Rijksinpassingsplan Natuurgebied Het Zwin

Geldend van 26-03-2015 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 16-06-2014

Algemeen

Overheidsorganisatie Zeeland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Beleidsregel nadeelcompensatie Rijksinpassingsplan Natuurgebied Het Zwin
Citeertitel Beleidsregel nadeelcompensatie Rijksinpassingsplan Natuurgebied Het Zwin
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp Ruimtelijke ordening
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81
  2. Natuurbeschrmingswet 1998, art. 31
  3. Wet ruimtelijke ordening, art. 6.1
  4. Waterwet, art. 7.14
  5. Ontgrondingenwet, art. 26

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-03-2015 16-06-2014 Nieuwe regeling

16-06-2014

Provinciaal Blad, 2015, 1569

Onbekend