Verordening fractie – en groepsondersteuning 2017

Geldend van 30-09-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Verordening fractie – en groepsondersteuning 2017
Citeertitel Verordening fractie – en groepsondersteuning 2017
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp bestuurlijke organisatie, financieel kader, personeelsbeleid
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Provinciewet, art. 33, lid 2

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-09-2023 artikel 4, 7

20-09-2023

prb-2023-11438

7578
18-06-2022 16-06-2022 artikel 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

29-03-2017

prb-2022-6783

Onbekend.
16-06-2022 30-09-2023 artikel 4

18-12-2019

prb-2022-7014

Onbekend.
22-11-2016 18-06-2022 wijziging van art. 1; art. 6; art. 7; art. 8; art. 9; art. 11; art. 12;

28-01-2015

Provinciaal Blad 2016, 6222

PZH-2016-570440988
04-02-2015 22-11-2016 nieuwe regeling

28-01-2015

Provinciaal Blad 2015, 583

DOS-2007-0020081