Regeling vervallen per 14-10-2016

Algemene plaatselijke verordening Nissewaard 2015 I

Geldend van 24-01-2015 t/m 13-10-2016 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2015

Algemeen

Overheidsorganisatie Nissewaard
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene plaatselijke verordening Nissewaard 2015 I
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening Nissewaard 2015 I
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 149
  2. Gemeentewet, art. 151a, lid 1
  3. Gemeentewet, art. 151b, lid 1
  4. Gemeentewet, art. 151c, lid 1
  5. Gemeentewet, art. 154a, lid 1

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Algemene plaatselijke verordening Nissewaard 2016.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-01-2015 01-01-2015 14-10-2016 nieuwe regeling

02-01-2015

Gemeenteblad, 2015, 6460

14.R.00261