Regeling vervallen per 01-01-2016

Verordening watersysteemheffing Waterschap Vallei en Veluwe 2015

Geldend van 25-12-2014 t/m 31-12-2015

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Vallei en Veluwe
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Verordening watersysteemheffing Waterschap Vallei en Veluwe 2015
Citeertitel Verordening watersysteemheffing Waterschap Vallei en Veluwe 2015
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Waterschapswet, art. 117

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-12-2014 01-01-2016 Onbekend

26-11-2014

Waterschapsblad 2014, 8842

Onbekend