Regeling vervallen per 01-01-2019

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Rotterdam 2015

Geldend van 18-03-2017 t/m 31-12-2018

Algemeen

Overheidsorganisatie Rotterdam
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Rotterdam 2015
Citeertitel Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Rotterdam 2015
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp onderwijs
Eigen onderwerp Gemeenteblad 2014-193
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2018-42255

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-03-2017 01-01-2019 art. 28; blg. III, dl. C

16-03-2017

gmb-2017-51988

Gemeenteblad 2017, nummer 29
01-01-2015 18-03-2017 Onbekend

18-12-2014

Gemeenteblad 2014-193

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 november 2014 (raadsvoorstel nr. 14mo16601); raadsstuk 14bb7724