Regeling vervallen per 01-01-2019

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Rotterdam 2015

Geldend van 18-03-2017 t/m 31-12-2018

Intitulé

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Rotterdam 2015

Gemeenteblad 2014

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Rotterdam 2015

De Raad van de gemeente Rotterdam,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 november 2014 (raadsvoorstel nr. 14mo16601); raadsstuk 14bb7724;

gehoord de beraadslagingen in de vergadering d.d. 3 december 2014 van de commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport (ZOCS);

besluit:

De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Rotterdam 2015 vast te stellen