Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen 2014 Vaals

Geldend van 30-12-2014 t/m heden

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Vaals
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen 2014 Vaals
Citeertitel Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen 2014 van de gemeente Vaals (Verordening BRP 2014 Vaals)
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet basisregistratie personen, art. 3.8
  2. Wet basisregistratie personen, art. 3.9
  3. Wet bescherming persoonsgegevens

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling werkt met terugwerkende kracht tot 6 januari 2014. Deze regeling vervangt de Verordening BRP 2010.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-2014 06-01-2014 nieuwe regeling

29-09-2014

Gemeenteblad, 2014, 82122

Onbekend.