Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen voor de gemeente Vaals 2014

Geldend van 30-12-2014 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Vaals
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen voor de gemeente Vaals 2014
Citeertitel Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Vaals 2014
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet op de lijkbezorging, art. 35
  2. Gemeentewet, art. 149

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats Vaals 2007. Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-2014 nieuwe regeling

15-12-2014

Gemeenteblad, 2014, 82115

Onbekend.