Regeling vervallen per 01-05-2019

Algemene Plaatselijke Verordening Maassluis 2017

Geldend van 29-12-2017 t/m 30-04-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Maassluis
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene Plaatselijke Verordening Maassluis 2017
Citeertitel Algemene Plaatselijke Verordening Maassluis 2017
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagen exb-2018-24040

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 Gemeentewet
  2. artike 151c lid 1 Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding. De citeertitel van deze regeling is gewijzigd.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-2017 01-05-2019 artikel 1:3, 1:8, 2:1c, 2:1d, 2:11, 2:23a, 2:38, 2:42, 2:77, 2:78, 5:24, 6:6, toelichting

19-12-2017

Gemeenteblad 2017, 233700

ADV-17-04983
02-11-2016 29-12-2017 artikel 2:57, 2:58

27-09-2016

Gemeenteblad 2016, 146306

.
12-12-2014 02-11-2016 Onbekend

02-12-2014

www.maassluis.nl en www.overheid.nl

ADV-14-02766