Algemene Plaatselijke Verordening Maassluis 2014

Geldend van 12-12-2014 t/m 01-11-2016

Algemeen

Overheidsorganisatie Maassluis
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene Plaatselijke Verordening Maassluis 2014
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening Maassluis 2014
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp Gemeenteblad 2014-37
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-2017 01-05-2019 artikel 1:3, 1:8, 2:1c, 2:1d, 2:11, 2:23a, 2:38, 2:42, 2:77, 2:78, 5:24, 6:6, toelichting

19-12-2017

Gemeenteblad 2017, 233700

ADV-17-04983
02-11-2016 29-12-2017 artikel 2:57, 2:58

27-09-2016

Gemeenteblad 2016, 146306

.
12-12-2014 02-11-2016 Onbekend

02-12-2014

www.maassluis.nl en www.overheid.nl

ADV-14-02766