Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2014

Geldend van 18-12-2014 t/m 17-12-2014

Algemeen

Overheidsorganisatie Vlaardingen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2014
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2014
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet gemeenschappelijke regelingen
  2. Wet gemeenschappelijke regelingen, art. 136
  3. Gemeentewet
  4. Algemene wet bestuursrecht
  5. Wet afschaffing plusregio's

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is tevens vastgesteld door de burgemeester en het college van burgemeerster en wethouders op 5 november 2013.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-12-2014 18-12-2014 nieuwe regeling

18-12-2013

Elektronisch Gemeenteblad, 09-12-2014

Onbekend.