Uitvoeringsregeling subsidie stads- en dorpsontwikkeling Noord-Holland 2015

Geldend van 27-11-2014 t/m 20-10-2016

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Holland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Uitvoeringsregeling subsidie stads- en dorpsontwikkeling Noord-Holland 2015
Citeertitel Uitvoeringsregeling subsidie stads- en dorpsontwikkeling Noord-Holland 2015
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp werkgelegenheid, woningbouw, economie, wonen, leefomgeving
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2-11

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt met ingang van 31 december 2016.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-10-2016 31-12-2016 art. 13

04-10-2016

Provinciaal blad, 2016, 95

576118-852838
27-11-2014 21-10-2016 nieuwe regeling

18-11-2014

Provinciaal blad, 2014, 116

249262-499596