Regeling vervallen per 17-03-2023

Winkeltijdenverordening Dronten

Geldend van 01-12-2014 t/m 16-03-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Dronten
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Winkeltijdenverordening Dronten
Citeertitel Winkeltijdenverordening Dronten
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp economische aangelegenheden en arbeid
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Winkeltijdenwet
  2. Gemeentewet, art. 149

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Verordening vervangt Verordening inzake de winkeltijden Dronten van 27 februari 1997.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-2014 17-03-2023 nieuwe regeling

06-11-2014

Gemeenteblad d.d. 17-11-2014, nr. 65258

B14.001218