Regeling vervallen per 20-06-2020

Verordening behandeling klachten Rijn en IJssel 2014

Geldend van 11-11-2014 t/m 19-06-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Rijn en IJssel
Organisatietype Waterschap
Officiƫle naam regeling Verordening behandeling klachten Rijn en IJssel 2014
Citeertitel Verordening behandeling klachten Rijn en IJssel 2014
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp klachten
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, art. 9:2

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de Verordening behandeling klachten Rijn en IJssel 1999.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-11-2014 20-06-2020 nieuwe regeling

04-11-2014

Waterschapsblad, 2014, 7509

Onbekend.