Regeling vervallen per 01-01-2020

Werktijdenregeling Velsen 2014

Geldend van 01-01-2014 t/m 31-12-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Velsen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Werktijdenregeling Velsen 2014
Citeertitel Werktijdenregeling Velsen 2014
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 160 

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De werktijdenregeling Velsen 2014 is op 17 maart 2014 tevens vastgesteld door de Werkgeverscommissie voor de griffie. Dit is gepubliceerd in de Jutter/Hofgeest van 11-12-2014.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2014 01-01-2020 nieuwe regeling

10-12-2013

De Jutter / De Hofgeest, 27-12-2013

B13.0510