Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet Beesel

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Beesel
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet Beesel
Citeertitel Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp Clientenparticipatie Participatiewet
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Participatiewet, art. 47

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de verordening cliëntenparticipatie gemeente Beesel, zoals vastgesteld op 17 mei 2004.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015 nieuwe regeling

06-10-2014

Gemeenteblad, 2014, 49c

Onbekend.