Regeling vervallen per 01-01-2020

Verordening van het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe houdende regels omtrent de organisatie (Organisatieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013)

Geldend van 12-07-2016 t/m 31-12-2019 met terugwerkende kracht vanaf 17-02-2016

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Vallei en Veluwe
Organisatietype Waterschap
Officiƫle naam regeling Verordening van het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe houdende regels omtrent de organisatie (Organisatieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013)
Citeertitel Organisatieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikelen 10, 56 en hoofdstuk X van de Waterschapswet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-07-2016 17-02-2016 01-01-2020 artikel 1, 11

22-06-2016

wsb-2019-5949

Onbekend.
17-07-2014 01-06-2014 12-07-2016 Onbekend

25-06-2014

Waterschapsblad 16-07-2014 nummer 4558

Onbekend
01-01-2013 01-01-2013 01-06-2014 Onbekend

02-01-2013

Waterschapsblad 06-02-2013 nummer 8

Onbekend