Regeling vervallen per 02-05-2023

Beleidslijn voor de toepassing van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur gemeente Hellendoorn 2014

Geldend van 15-02-2020 t/m 01-05-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Hellendoorn
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidslijn voor de toepassing van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur gemeente Hellendoorn 2014
Citeertitel Beleidslijn toepassing Wet Bibob gemeente Hellendoorn 2014
Vastgesteld door burgemeester
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
 2. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81
 3. Drank- en Horecawet, art. 3
 4. Drank- en Horecawet, art. 27
 5. Drank- en Horecawet, art. 30a
 6. Drank- en Horecawet, art. 31
 7. Wet op de kansspelen, art. 30b
 8. Verordening speelautomatenhal 2008, art. 4
 9. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art. 2.1
 10. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art. 2.17
 11. Algemene plaatselijke verordening gemeente Hellendoorn 2009, artt. 2.25, 2.28 en 3.4

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-02-2020 02-05-2023 wijziging art. 2.1

03-12-2019

gmb-2020-40541

2019-030326
16-08-2014 15-02-2020 Nieuwe regeling

15-07-2014

Gemeenteblad 2014, 45573

14INT00347