Verordening interne klachtbehandeling gemeente Eijsden-Margraten 2014

Geldend van 16-07-2014 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Eijsden-Margraten
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening interne klachtbehandeling gemeente Eijsden-Margraten 2014
Citeertitel Verordening Interne Klachtbehandeling Gemeente Eijsden-Margraten 2014
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, hoofdstuk 9

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening interne klachtbehandeling gemeente Eijsden-Margraten 2012, vastgesteld op 27 maart 2012. Deze regeling is vervangen door het Klachtenreglement college en burgemeester Eijsden-Margraten 2019 voor zover het de bevoegdheden van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester betreft.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-07-2014 nieuwe regeling

01-07-2014

Elektronisch Gemeenteblad, 15-07-2014

14IN002163