Regeling vervallen per 17-03-2022

Interne klachtbehandeling gemeente Beesel

Geldend van 01-07-2014 t/m 16-03-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Beesel
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Interne klachtbehandeling gemeente Beesel
Citeertitel Klachtenverordening gemeente Beesel
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp klachtenverordening 2014
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 149
  2. Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de Interne klachtbehandeling gemeente Beesel, zoals vastgesteld op 19 juni 2006.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2014 17-03-2022 nieuwe regeling

26-05-2014

Gemeenteblad, 2014, 23c

Onbekend.