Regeling vervallen per 24-09-2021

Beleid toepassing Wet Bibob

Geldend van 10-04-2014 t/m 23-09-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Vught
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleid toepassing Wet Bibob
Citeertitel Beleid toepassing Wet Bibob
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp Beleid toepassing Wet Bibob
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet Bibob
  2. 1.0:v:BWBR0013798

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-04-2014 24-09-2021 Nieuwe regeling

25-03-2014

't Klaverblad, 9 april 2014

Onbekend