Uitvoeringsvoorschriften naamgeving en nummering gemeente Moerdijk

Geldend van 19-02-2014 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Moerdijk
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Uitvoeringsvoorschriften naamgeving en nummering gemeente Moerdijk
Citeertitel Uitvoeringsvoorschriften naamgeving en nummering gemeente Moerdijk
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gelet op
  2. artikel 7 van de "Verordening naamgeving en nummering gemeente Moerdijk"

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-02-2014 Onbekend

04-02-2014

Onbekend

Onbekend