Welstandsnota Gemeente Pijnacker-Nootdorp 2013

Geldend van 06-03-2014 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Pijnacker-Nootdorp
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Welstandsnota Gemeente Pijnacker-Nootdorp 2013
Citeertitel Welstandsnota Gemeente Pijnacker-Nootdorp 2013
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Externe bijlagen exb-2016-39047 exb-2016-39048 exb-2016-39049

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Woningwet, art. 12 
  2. Woningwet, art. 12a 

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-03-2014 nieuwe regeling

20-02-2014

Telstar, 05-03-2014

14INT00110 BBV13.0506