Verordening alleenrecht Synergon 2014

Geldend van 27-02-2014 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Oldambt
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening alleenrecht Synergon 2014
Citeertitel Alleenrecht Synergon 2014
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet
  2. Aanbestedingswet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-02-2014 -

19-02-2014

Elektronisch gemeenteblad gemeente Oldambt

Nieuwe regeling