Verordening handhaving WIL

Geldend van 04-07-2013 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Nieuwegein
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening handhaving WIL
Citeertitel Verordening handhaving WIL
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2018-32175

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet werk en bijstand, art. 8a
  2. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, art. 35
  3. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, art. 35
  4. Algemene wet bestuursrecht
  5. Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Handhavingsverordening WWB, WIJ, IOAW en IOAZ.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-07-2013 nieuwe regeling

24-04-2013

Molenkruier,03-07-2013

2013-119
04-07-2013 01-01-2015 nieuwe regeling

24-04-2013

Molenkruier,03-07-2013

2013-119