Regeling vervallen per 03-03-2022

Delegatie- en mandaatbesluit Uitvoering Arbeidsvoorwaardenregeling griffie Heemstede

Geldend van 26-03-2004 t/m 02-03-2022 met terugwerkende kracht vanaf 15-01-2003

Algemeen

Overheidsorganisatie Heemstede
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Delegatie- en mandaatbesluit Uitvoering Arbeidsvoorwaardenregeling griffie Heemstede
Citeertitel Delegatie- en mandaatbesluit Uitvoering Arbeidsvoorwaardenregeling griffie Heemstede
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

CAR-UWO

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Niet van toepassing

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-03-2004 15-01-2003 03-03-2022 Nieuwe regeling

25-03-2004

Onbekend

2003/5438