Nota "Afval is grondstof"

Geldend van 12-02-2014 t/m heden

Intitulé

Nota “Afval is grondstof"

De raad van de gemeente Tubbergen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 januari 2014, nr. 8A;

gelet op het advies van de commissie Ruimte en Economie van 13 januari 2014;

gelet op het bepaalde in artikel 108 van de Gemeentewet;

B E S L U I T:

In te stemmen met de nota “afval is grondstof”, (I13.040250) waarvan de belangrijkste conclusies zijn:

 • 1.

  De ambitie van de gemeente Tubbergen is om in 2030 nog slechts 50 kg restafval per inwoner per jaar te hebben.

 • 2.

  Om de ambitie te bereiken moet het afvalbeleid veranderen. Dit heeft consequenties voor het inzamelen van de verschillende componenten, de afvalstoffenheffing en het containermanagement.

 • 3.

  De rol van de gemeente verandert, de participatie van burgers en bedrijven kan groter worden, waardoor de rol van de gemeente naar regisseren gaat. Uiteindelijk kunnen we de afvalinzameling grotendeels loslaten.

 • 4.

  De afvalstoffenheffing gaat omlaag.

 

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare
vergadering van 27 januari 2014
de griffier, de voorzitter,
H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar, mr. M.K.M. Stegers

Bijlage

Nota “afval is grondstof", zoals opgenomen in het gemeenteblad