Regeling vervallen per 01-01-2017

Subsidieverordening BLS-Stadsregio Amsterdam

Geldend van 30-06-2010 t/m 31-12-2016 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2005

Algemeen

Overheidsorganisatie Vervoerregio Amsterdam
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiële naam regeling Subsidieverordening BLS-Stadsregio Amsterdam
Citeertitel Subsidieverordening BLS Stadsregio Amsterdam
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp Verdeling van BLS Subsidie
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet gemeenschappelijke regelingen
  2. Gemeenschappelijke regeling Stadsregio Amsterdam

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-06-2010 01-01-2005 01-01-2017 Vanwege een verandering in de uitvoering van de BLS-subsidie door het Rijk is er aanleiding om artikel 7 en 13 van de subsidieverordening aan te passen, en daarmee de verordening gewijzigd vast te stellen.

29-06-2010

Nieuws uit het dagelijks bestuur / Regiojournaal

2010/10