Regeling vervallen per 09-07-2014

Verordening op de heffing en invordering van leges

Geldend van 09-03-2014 t/m 08-07-2014

Algemeen

Overheidsorganisatie Almere
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering van leges
Citeertitel Legesverordening Almere 2014
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen exb-2017-60059 exb-2017-60060

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, artikel 229, eerste lid en onderdeel b
  2. Wet van 13 oktober 2011, artikel 1, houdende regeling van een grondslag voor de heffing van rechten voor de Nederlandse Identiteitskaart (Stb. 2011, 440)

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-03-2014 09-07-2014 nieuwe regeling

06-03-2014

Gemeenteblad Almere, 07-03-2014

RV-20/2014
18-12-2013 09-03-2014 nieuwe regeling

12-12-2013

Gemeenteblad Almere, 17-12-2013

RV-84