Verordening maatschappelijke ondersteuning 2014

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Boekel
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening maatschappelijke ondersteuning 2014
Citeertitel Verordening maatschappelijke ondersteuning 2014, gemeente Boekel
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Artikel 149 van de gemeentewet
  2. artikel 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2014 Nieuwe regeling

12-12-2013

Weekblad Boekel & Venhorst, d.d. 18-12-13

Z/019829 AB/011882