Regeling vervallen per 01-01-2015

Verordening zuiveringsheffing Waterschap Vallei en Veluwe 2014

Geldend van 01-01-2014 t/m 31-12-2014

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Vallei en Veluwe
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Verordening zuiveringsheffing Waterschap Vallei en Veluwe 2014
Citeertitel Verordening zuiveringsheffing Waterschap Vallei en Veluwe 2014
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

waterschapswet, art. 110, 113 en hoofstuk XVIIb

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2014 01-01-2015 Onbekend

27-11-2013

Onbekend

Onbekend