Regeling vervallen per 01-01-2018

Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de Gemeente Ridderkerk 2014

Geldend van 01-01-2014 t/m 31-12-2017

Algemeen

Overheidsorganisatie Ridderkerk
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de Gemeente Ridderkerk 2014
Citeertitel Financiële verordening gemeente Ridderkerk 2014
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp financiën en economie
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 212

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De Financiële verordening gemeente Ridderkerk 2012 wordt ingetrokken.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2014 01-01-2018 Nieuwe regeling

28-11-2013

Gemeentejournaal, 19-12-2013

Gemeentestukken 2013-311