Regeling vervallen per 01-01-2016

Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:30 Apv (plakken en kladden m.b.t. verkiezingen)

Geldend van 15-11-2013 t/m 31-12-2015

Algemeen

Overheidsorganisatie Veldhoven
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:30 Apv (plakken en kladden m.b.t. verkiezingen)
Citeertitel Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:30 Apv (plakken en kladden m.b.t. verkiezingen)
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2017-17684

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening, art. 2:30

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-11-2013 01-01-2016 nieuwe regeling

29-10-2013

De Ahrenberger, 6-11-2013

Onbekend