Regeling vervallen per 11-07-2019

Verordening paracommercie gemeente Schinnen 2013

Geldend van 03-10-2013 t/m 10-07-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Schinnen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening paracommercie gemeente Schinnen 2013
Citeertitel Verordening paracommercie gemeente Schinnen 2013
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Drank- en Horecawet, art. 4

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-10-2013 11-07-2019 Nieuwe regeling

26-09-2013

Goed Nieuws, 2 oktober 2013

Onbekend