Regeling vervallen per 01-01-2014

Nadere regels Geluidsvoorschriften tijdens collectieve festiviteiten

Geldend van 01-06-2010 t/m 31-12-2013

Algemeen

Overheidsorganisatie Veldhoven
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Nadere regels Geluidsvoorschriften tijdens collectieve festiviteiten
Citeertitel Nadere regels Geluidsvoorschriften tijdens collectieve festiviteiten
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81
  2. Algemene plaatselijke verordening, art. 4:2
  3. Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, art. 2.21

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Aanwijzing collectieve festiviteiten

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-2010 01-01-2014 Nieuwe regeling

27-04-2010

De Ahrenberger, 12-5-2010

Onbekend