Regeling vervallen per 10-07-2021

Erfgoedverordening gemeente Buren 2013

Geldend van 01-06-2013 t/m 09-07-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Buren
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Erfgoedverordening gemeente Buren 2013
Citeertitel Erfgoedverordening gemeente Buren 2013
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeente wet
  2. Monumentenwet 1988
  3. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-2013 10-07-2021 Onbekend

02-04-2013

<a title="De stad Buren, 15 mei 2013" href="http://www.stadburen.nl">De stad Buren, 15 mei 2013</a>

RV/13/00301