Regeling vervallen per 02-01-2024

Inspraakverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013

Geldend van 20-03-2013 t/m 01-01-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Vallei en Veluwe
Organisatietype Waterschap
Officiƫle naam regeling Inspraakverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013
Citeertitel Inspraakverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Waterschapswet, art. 79

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-03-2013 02-01-2024 Onbekend

27-02-2013

Waterschapsblad, 19 maart 2013, uitgave nummer 20

Onbekend