Beheersverordening Kolhorn, Barsingerhorn en Haringhuizen (kernen)

Geldend van 04-07-2013 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hollands Kroon
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beheersverordening Kolhorn, Barsingerhorn en Haringhuizen (kernen)
Citeertitel Beheersverordening Kolhorn, Barsingerhorn en Haringhuizen (kernen)
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet ruimtelijke ordening, art. 3.38

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-07-2013 nieuwe regeling

23-05-2013

CTR 26-06-2013

agendapunt 6