Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten. Voor de gemeenten die deelnemer zijn in Stichting RIJK

Geldend van 04-06-2013 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zandvoort
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten. Voor de gemeenten die deelnemer zijn in Stichting RIJK
Citeertitel Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten, gemeente Zandvoort
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Bedrijfsvoering
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 160

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-06-2013 Geen.

04-06-2013

Website gemeente Zandvoort, datum 4 juni 2013

Zaaknr: Z2013-001332, registr. Nr. 2013/05/000941