Regeling vervallen per 16-02-2012

Klachtenregeling openbaar primair en openbaar voortgezet onderwijs

Geldend van 08-04-1999 t/m 15-02-2012 met terugwerkende kracht vanaf 01-08-1998

Algemeen

Overheidsorganisatie Veenendaal
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Klachtenregeling openbaar primair en openbaar voortgezet onderwijs
Citeertitel klachtenregeling onderwijs
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp onderwijs
Eigen onderwerp onderwijs
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2017-27494

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet op het primair onderwijs
  2. Wet op de expertisecentra
  3. Wet op het voortgezet onderwijs

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-04-1999 01-08-1998 16-02-2012 nieuwe regeling

25-03-1999

Onbekend

1999, 99.02539