Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester

Geldend van 09-06-2012 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 22-05-2012

Algemeen

Overheidsorganisatie Vaals
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester
Citeertitel Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 61a
  2. Gemeentewet, art. 61c
  3. Gemeentewet, art. 82
  4. Archiefwet 1995, art. 15
  5. Archiefbesluit 1995, art. 9
  6. Circulaire van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 21 november 2001, kenmerk bk01/96074, inzake procedureregels herbenoeming burgemeester

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling werkt met terugwerkende kracht tot 22 mei 2012.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-06-2012 22-05-2012 nieuwe regeling

21-05-2012

Vaalser Weekblad, 01-06-2012

Onbekend.