Verordening leerlingenvervoer Maastricht en Mergelland

Geldend van 01-08-2013 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Vaals
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening leerlingenvervoer Maastricht en Mergelland
Citeertitel Verordening leerlingenvervoer Maastricht en Mergelland
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp onderwijs
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening leerlingenvervoer gemeente Vaals 2002.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-2013 nieuwe regeling

23-04-2013

Vaalser Weekblad, 24-05-2013

Aschösser130010