Reglement Commissie Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Hattem

Geldend van 06-05-2010 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hattem
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Reglement Commissie Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Hattem
Citeertitel Reglement Commissie Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Hattem
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Woningwet, art. 1, lid q
  2. Monumentenwet 1988, art. 15

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-05-2010 nieuwe regeling

29-06-2009

Dijkpoorter, 28-04-2010

2008/nr45