Aanwijzingsbesluit toezichthouders Waterverordening Zeeland 2013

Geldend van 24-01-2013 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zeeland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Aanwijzingsbesluit toezichthouders Waterverordening Zeeland 2013
Citeertitel Aanwijzingsbesluit toezichthouders Waterverordening Zeeland 2013
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp Water
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet Bestuursrecht, Titel 5.2 Waterverordening Zeeland, art. 8.1

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-01-2013 Nieuwe regeling

02-01-2013

Provinciaal Blad, 2013, 8

13007349