Klachtenregelement Holland Rijnland

Geldend van 13-11-2008 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Klachtenregelement Holland Rijnland
Citeertitel ''Klachtenregelement Holland Rijnland''
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp Geen.
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht hoofdstuk 9
  2. Algemene wet bestuursrecht afdeling 9.1.3 aanvullende bepalingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-11-2008 Onbekend

29-10-2008

Website Holland Rijnland

09/ 0142