Nadere regels tot subsidiëring van recreatief-toeristische activiteiten in de gemeente Midden-Delfland

Geldend van 12-04-2013 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2013

Algemeen

Overheidsorganisatie Midden-Delfland
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Nadere regels tot subsidiëring van recreatief-toeristische activiteiten in de gemeente Midden-Delfland
Citeertitel Subsidieregeling recreatief-toeristische activiteiten
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Midden-Delfland 2009, art. 3

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-04-2013 01-01-2013 Nieuwe regeling

26-03-2013

Elektronisch Gemeenteblad, 2013, week 15

2013-07937