Regeling vervallen per 13-04-2016

Delegatiebesluit

Geldend van 13-04-2016 t/m 12-04-2016

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Rijn en IJssel
Organisatietype Waterschap
Officiƫle naam regeling Delegatiebesluit
Citeertitel Delegatiebesluit
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp OVERHEID.modelverordeningenDomein
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Waterschapswet, art. 83
  2. Algemene wet bestuursrecht, afdeling 10.1.2.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door het Delegatiebesluit Waterschap Rijn en IJssel 2016.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-04-2016 13-04-2016 intrekking

15-03-2016

Elektronisch Waterschapsblad, 12-04-2016

Onbekend.
01-04-2011 13-04-2016 nieuwe regeling

24-03-2011

Publicatieblad, 2011, 02

Onbekend.