Beleidsregel kwalitatief niet-verspreidbare baggerspecie in B-watergangen 2010

Geldend van 28-10-2010 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Rivierenland
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Beleidsregel kwalitatief niet-verspreidbare baggerspecie in B-watergangen 2010
Citeertitel Beleidsregel kwalitatief niet-verspreidbare baggerspecie in B-watergangen 2010
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp milieu – water
Externe bijlagen exb-2016-18909 exb-2016-18910

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Waterwet, art. 5.23, lid 2

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Advertentie in diverse huis-aan-huis-bladen in het hele gebied van het waterschap in week 43, 2010, oa. in Kontakt Alblasserwaard, 28-10-2010. Een kopie van deze advertentie is als bijlage opgenomen bij deze regeling (zie onder "bijlagen") Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 28-9-2010 Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Kontakt Alblasserwaard, 28-10-2010

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-10-2010 nieuwe regeling

28-09-2010

Kontakt Alblasserwaard, 28-10-2010

201023743