Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis

Geldend van 01-07-2010 t/m 31-12-2013

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Waterschap Velt en Vecht
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp bestuur – waterschappen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeenschappelijke regelingen, hoofdstuk III

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: De Zuidoosthoeker, 22-06-2010 Krant van Hoogeveen, 22-06-2010 De Toren, 23-06-2010

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2010 01-01-2014 nieuwe regeling

01-07-2010

De Zuidoosthoeker, 22-06-2010 Krant van Hoogeveen, 22-06-2010 De Toren, 23-06-2010

1051/Bmo/pd/2010