Regeling vervallen per 01-01-2020

Verordening verontreinigingsheffing Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2010

Geldend van 21-12-2019 t/m 31-12-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Verordening verontreinigingsheffing Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2010
Citeertitel Verordening verontreinigingsheffing Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2010
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp financiën – belastingen
Externe bijlagen exb-2019-61960 exb-2019-61961

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Waterschapswet, art. 110
  2. Waterschapswet, art. 113
  3. Waterwet, hoofdstuk 7

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de Verordening verontreinigingsheffing Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009. De datum met ingang waarvan deze wijziging in aanmerking wordt genomen is 1 januari 2019.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-12-2019 01-01-2020 art. 24

18-12-2019

wsb-2019-13409

1589592
29-12-2018 21-12-2019 art. 21

19-12-2018

wsb-2018-12817

1443944
22-12-2017 29-12-2018 art. 21

13-12-2017

wsb-2017-11846

1132822
22-12-2016 22-12-2017 art. 11 lid 2, 21

14-12-2016

Wsb 2016/10209

1132822
23-12-2015 22-12-2016 art. 21

16-12-2015

Wsb 2015/9935

983855 v 4A
23-12-2014 23-12-2015 art. 4, 9, 13, 15, 16, 17, 21, 22 en bijlage I

17-12-2014

Wsb 2014/8759

874439
30-12-2013 23-12-2014 art. 21, 22 en bijlage I

18-12-2013

AD UN en GH 27-12-2013

751131
25-12-2012 30-12-2013 art. 21

19-12-2012

AD UN en GH 24-12-2012

581587
01-07-2011 25-12-2012 wijziging artikel 1 ivm Drinkwaterwet

03-09-2009

3-9-2009, Stb 2009, 370

329583
01-01-2011 01-07-2011 artikel 21 en bijlage I

15-12-2010

AD UN/GH 21-12-2010; Wsb 2010/06

329583
04-12-2009 01-01-2011 nieuwe regeling en eerste wijziging

18-11-2009

Wsb 2009, 10 en Wsb 2010, 7

Bel.09.176; 329583